چگونه مشتریان از دست رفته را بازیابیم؟ یک مشتری راضی درباره تجربه خوب خود با ۴ تا ۵ نفر دیگر صحبت می کند و از برند شما تعریف و تمجید خواهد کرد. ولی یک مشتری ناراضی به...

۷ ویژگی منحصر به فرد و متمایز برندهای موفق جهان. ۱. شناخت مخاطب: برندهای موفق جهان درک کاملی از مخاطبان خود دارند. همین درک نیز به آن‌ها کمک می‌کند که بازار هدف...