استابیلایزر های تکام

 

 

استابیلایزر در معنای لغوی به مفهوم تثبیت کننده می باشد و منظور در اینجا همان تثبیت ولتاژ متناوب می باشد (AC Voltage Stabilizer) استابیلایزر ها یا سیستم تثبیت کننده برق شهر تجهیزاتی هستند که به روش های مختلف الکترونیکی با مکانیکی و یا ترکیبی از این دو با توجه به حساسیت تعیین شده برای آن ها ساخته شده اند و نوسانات ولتاژ برق شهر را در محدوده معین کنترل می نماید. این دستگاه به عنوان واسطی بین برق شهر و مصرف کننده قرار می گیرد، برق ورودی مصرف کننده را در یک محدوده مشخص تعیین شده (صرف نظر از ولتاژ ورودی برق شهر تثبیت و به مصرف کننده منتقل می کند).

با قرار دادن یک دستگاه استابیلایزر در ورودی برق منزل می توانیم کلیه لوازم الکتریکی داخل منزل و سیم کشی داخلی را در مقابل اختلالات برق شهر به طور کامل حفاظت نماییم در ضمن وجود استابیلایزر مخصوصا در مناطقی که دارای برق ضعیف تری می باشند تا ۲۵% هزینه های محاسبه شده در قبض برق را کاهش می دهد.

استابیلازر های ساخت تکام با سنجش وضعیت ولتاژ به صورت دائمی آن را در محدوده معین با رگولاسیون تعیین شده تصحیح می نماید. این استابیلایزر ها به سه نوع پیوسته و پله ای و سرو موتوری تقسیم می شوند.